Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Thường Thắng

Thôn Trong Làng
3.563.030
c1thuongthang@bacgiang.edu.vn